Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
64/2013 19/12/2013 Dzierżawa 19/08/2016
65/2014 30/01/2014 Dot. planu rzeczowo-finansowego na 2014 19/08/2016
67/2014 18/02/2014 Dzierżawa 19/08/2016
66/2014 18/02/2014 Nadania nazwy dla mostu 19/08/2016
68/2014 11/03/2014 Dyżury członków RO 19/08/2016
69/2014 11/03/2014 Wniosek do Komisji Inicjatyw Społecznych 19/08/2016
II /05/15 28/05/2015 Upoważnienie dla Zarządu do podejmowania uchwał finansowych 19/08/2016
III /05/15 28/05/2015 Powiadomienia o posiedzeniach 19/08/2016
IV/05/15 28/05/2015 Zgoda na nagrywanie posiedzeń 19/08/2016
I /05/15 28/05/2015 Upoważnienie dla Zarządu Osiedla do wydawania opinii i uchwał 19/08/2016