Radni Osiedla

FLIS
ELŻBIETA TERESA
PRZEWODNICZĄCA
ŁUPIŃSKA
AGNIESZKA KATARZYNA
WICEPRZEWODNICZĄCA
GOŁDA KOBYLCZAK
BOŻENA KRYSTYNA
SKARBNIK
HALINIARZ
ŁUKASZ
SEKRETARZ
JANCZAK
IZABELA KATARZYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
CZUBA
KRZYSZTOF
RADNY
WALISZEWSKI
MARCIN TADEUSZ
RADNY
WALESZCZUK
ANNA
RADNA
KOSTRZEWSKA
DANUTA
RADNA
SMOLARZ
MILENA WIKTORIA
RADNA