Radni Osiedla

FLIS
ELŻBIETA TERESA
PRZEWODNICZĄCA
ŁUPIŃSKA
AGNIESZKA KATARZYNA
WICEPRZEWODNICZĄCA
GOŁDA KOBYLCZAK
BOŻENA KRYSTYNA
SKARBNIK
HALINIARZ
ŁUKASZ
SEKRETARZ
JANCZAK
IZABELA KATARZYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
WALISZEWSKI
MARCIN TADEUSZ
RADNY
CZUBA
KRZYSZTOF
RADNY
KOSTRZEWSKA
DANUTA
RADNA
SMOLARZ
MILENA WIKTORIA
RADNA
WALESZCZUK
ANNA
RADNA