Powiadomienia o posiedzeniach

Uchwała III /05/15

 

Rady Osiedla Międzyodrze – Wyspa Pucka

z dnia 28.05.2015

 

W sprawie powiadomień członków Rady Osiedla 

    

§ 1

Upoważniamy Zarząd Osiedla do powiadamiania członków Rady Osiedla o planowanych posiedzeniach przez wysyłanie Sms-a

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .

Nr uchwały: 
III /05/15
Data uchwały: 
28/05/2015
Kadencja: 
2015-2019