Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
79/17 26/09/2017 wydanie opinii na użytkowanie gruntu 29/10/2017
82/17 26/09/2017 wydanie opinii na użytkowanie gruntu 29/10/2017
102/18 29/05/2018 anulowanie uchwały 98/18 02/07/2018
53/2013 29/08/2013 Dodatkowe dyżury w radzie osiedla 19/08/2016
120/18 15/10/2018 Dokonanie przesunięć w budżecie RO MWP na rok 2018 02/12/2018
VIII /06/2015 25/06/2015 Dot. kwoty 5 tyś przyznanej przez komisję 19/08/2016
65/2014 30/01/2014 Dot. planu rzeczowo-finansowego na 2014 19/08/2016
VI/06/2015 25/06/2015 Dyżury 19/08/2016
68/2014 11/03/2014 Dyżury członków RO 19/08/2016
32/16 21/01/2016 Dyżury Radnych 19/08/2016