Dyżury

Uchwała nr VI/06/2015

Rady Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka z dnia 25.06.2015

W sprawie :              

   Dyżurów w okresie od miesiąca lutego do listopada w domku na boisku przy ul. Marynarskiej , grudzień- styczeń w siedzibie przy ul. Gdańskiej         

§ 1

Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka postanawia wyznaczyć listę dyżurów do kontaktów z mieszkańcami osiedla w miesiącach od lutego do listopada w domku na boisku przy ul. Marynarskiej , grudzień -styczeń w siedzibie przy ul. Gdańskiej . Dyżury będą odbywać się w pierwszy  wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 18:00

§ 2

Dyżury będą pełnione przez dwóch członków rady . Lista dyżurów będzie umieszczona na stronie Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka – Urzędu  Miejskiego .

§ 3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .

Nr uchwały: 
VI/06/2015
Data uchwały: 
25/06/2015
Kadencja: 
2015-2019