Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
50/2013 14/07/2013 Zorganizowanie wycieczki 19/08/2016
88/18 21/02/2018 Zmiana uchwały RO 83/17 z dnia 26.09.2017 13/05/2018
127/18 14/11/2018 zmiana uchwały 118 02/12/2018
112/18 18/09/2018 Zmiana uchwały 108 przeznaczenie gruntu 10/10/2018
IV/05/15 28/05/2015 Zgoda na nagrywanie posiedzeń 19/08/2016
121/18 15/10/2018 Zatwierdzenie planu rzeczowo -finansowego na 2019r 02/12/2018
65/17 23/02/2017 Wykreślenie członka Rady Osiedla 12/04/2017
128/19 09/01/2019 Wydanie opinii na oddanie wieczyste użytkowanie gruntu 31/03/2019
76/17 16/08/2017 Wydanie opinii na oddanie w użytkowanie gruntu 29/10/2017
131/19 13/02/2019 wydanie opinii na dzierżawę gruntu ( cesja) 31/03/2019