Protokół II /2015

Nr aktu: 
Protokół II /2015
Data posiedzenia: 
sobota, 13 Czerwiec, 2015

Protokół nr II / 2015 

z zebrania zarządu Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka , które odbyło się w dniu 13.06.2015 o godzinie 10:00 w domku na boisku przy ul. Marynarskiej
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00 Lista obecności jest załącznikiem do protokołu .

1. Stwierdzenie porządku obrad .

2. Wniosek o likwidację uszkodzonych zabawek

3. Pismo do SEC o postawienie placu zabaw przy ul. Gdańskiej

4. Pismo do RO odnośnie zaszczurzenia terenu przy placu zabaw na ul. Heyki

5. Pismo do RO rodziców kl I c SP. 63

6. Pismo z Wydziału Inicjatyw Społecznych

7. Wniosek o dzierżawę Flisacka 16

8. Uchwała nr V/06/15

9. Ustalenie daty „ Pchli Targ na Wyspie Puckiej „

10.Wniosek do miasta o doposażenie placów zabaw na osiedlu

Ad 1.       Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie

Ad 2. Odczytanie wniosku dot. likwidacji uszkodzonego sprzętu przy ul. Marynarskiej      

Do likwidacji :

1. Domek + wieża ,ślizg , huśtawka nr. iw 808-2607-01904

2. Wieża , podest , drabinka , ślizg nr. iw 808-2607-02101

3. Ławka z oparciem nr. iw  808-0249-01143

Ad 3. Odczytanie pisma do SEC z prośbą o postawienie małego placu zabaw przy ul. Gdańskiej , w ramach rekompensaty za powstałe zniszczenia przy pracach przeprowadzanych przy ul. Gdańskiej 11

Ad 4. Odczytanie Prośby  skierowanej do kierownika ADM-u p. Pawła Grzędzielewskiego dot. skarg na zaszczurzenie ul. Heyki i ul. Maklerskiej . Pozostały szopy , w których zamieszkują gryzonie ,stwarzając zagrożenie dla dzieci przebywających na placu zabaw .

Ad 5 . Odczytanie pisma z prośbą o pomoc , wstawiennictwo się w sprawie braku etatu  dla wychowawczyni kl. I c klasy integracyjnej w szkole podstawowej nr 63 .
Ad 6. Odczytanie pisma z Wydziału Inicjatyw Społecznych dot. Planu organizacji KLUBU SENIORA 60+ .

Propozycje :

– spotkanie z Policją , doinformowanie seniorów jak uniknąć oszustw tzw. na wnuczka

– spotkanie z panem Aleksandrem Dobą

– mamobus

– diabetycy

Ad 7. Odczytanie wniosku o dzierżawę terenu przy ul. Flisackiej 16

Ad 8.  Uchwała V/06/15  Dzierżawa przy ul. Flisackiej 16

4 - za uchwałą

0- przeciw

0 - wstrzymało się

Ad 9.   Podjęto decyzję o dacie „ Pchli Targ na Wyspie Puckiej „ 11.07.2015  od godziny 10:00 do 15:00 Plakat wraz z regulaminem jest załącznikiem do protokołu .

Ad 10.       Zgłoszenie do miasta o postawienie

– 4 ławek na osiedlu przede wszystkim z myślą o osobach starszych ,

– 2 bocianich gniazd na placu zabaw przy ul. Marynarskiej i ul. Heyki

– dodatkowo zakup traktorka do koszenia trawy

Protokół sporządziła Izabela Janczak